Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2016/04/11/3260
11.04.2016
Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka
Wzór informacji w sprawie podatku rolnego IR-1
N
2016/04/11/3259
11.04.2016
Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka
Wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości IN-1
N
2016/04/11/3258
11.04.2016
Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o ilości hektarów fizycznych i przeliczeniowych
T
2016/04/11/3257
11.04.2016
Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka
Wzór wniosku o przyznanie ulgi inwestycyjnej
T
2016/04/11/3256
11.04.2016
Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka
Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości DN-1
N
2016/04/11/3255
11.04.2016
Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka
Wzór deklaracji na podatek rolny DR-1
N
2016/04/11/3254
11.04.2016
Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka
Wzór wniosku o aktualizację opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu, stanowiącego własność gminy
T
2016/04/11/3253
11.04.2016
Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka
Wzór wniosku o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
T
2016/04/11/3252
11.04.2016
Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w planie miejscowym
T
2016/04/11/3251
11.04.2016
Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka
Wzór wniosku o zmianę decyzji o warunkach zabudowy
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 12