Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2016/04/27/3326
27.04.2016
URZĄD MIASTA SIERADZ
Wzór dla dokumentu Wniosek o uzyskanie dotacji na realizację zadań z zakresu edukacji
T
2016/04/27/3325
27.04.2016
URZĄD MIASTA SIERADZ
Wniosek o odpis z rejestru placówek kultury
T
2016/04/27/3324
27.04.2016
URZĄD MIASTA SIERADZ
Wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego
T
2016/04/27/3323
27.04.2016
URZĄD MIASTA SIERADZ
Wniosek o uzupełnienie aktu stanu cywilnego
T
2016/04/27/3322
27.04.2016
MINISTERSTWO FINANSÓW
CIT-8(24) ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) PRZEZ PODATNIKA PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH
N
2016/04/27/3321
27.04.2016
MINISTERSTWO FINANSÓW
CIT-8B(10) ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) PRZEZ PODATKOWĄ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ - PODATNIKA PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH
T
2016/04/27/3320
27.04.2016
MINISTERSTWO FINANSÓW
ORD-IN Wzór wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej
N
2016/04/27/3319
27.04.2016
MINISTERSTWO FINANSÓW
CIT-8A(11) ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) PRZEZ PODATKOWĄ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ - PODATNIKA PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-8 z 8