Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2016/04/15/3292
15.04.2016
Gmina Miasta Chełmża
Wzór wniosku o udzielenie 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
T
2016/04/15/3291
15.04.2016
Gmina Miasta Chełmża
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami lub stwierdzające stan zaległości
T
2016/04/15/3290
15.04.2016
URZĄD GMINY BIAŁE BŁOTA
Wzór wniosku o wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego
T
2016/04/15/3289
15.04.2016
URZĄD GMINY BIAŁE BŁOTA
Wzór wniosku na przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
T
2016/04/15/3288
15.04.2016
URZĄD GMINY BIAŁE BŁOTA
Wzór wniosku o wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego i wbudowanie urządzeń
T
2016/04/15/3287
15.04.2016
URZĄD GMINY BIAŁE BŁOTA
Wzór wniosku o uzgodnienie lokalizacji lub przebudowy zjazdu
T
2016/04/15/3286
15.04.2016
URZĄD GMINY BIAŁE BŁOTA
Wzór wniosku o przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności
T
2016/04/15/3285
15.04.2016
URZĄD GMINY BIAŁE BŁOTA
Wzór wniosku o udzielenie ulgi podatkowej
T
2016/04/15/3284
15.04.2016
URZĄD GMINY BIAŁE BŁOTA
Wzór oświadczenia o otrzymaniu pomocy de minimis w sektorze transportu
T
2016/04/15/3283
15.04.2016
URZĄD GMINY BIAŁE BŁOTA
Wzór oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy de minimis w sektorze transportu
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 16