Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2016/04/20/3306
20.04.2016
URZĄD GMINY BIAŁE BŁOTA
Wzór wniosku o aktualizację opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
T
2016/04/20/3305
20.04.2016
URZĄD GMINY BIAŁE BŁOTA
Wzór wniosku o zmianę decyzji o warunkach zabudowy
T
2016/04/20/3304
20.04.2016
URZĄD GMINY BIAŁE BŁOTA
Wzór wniosku o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
T
2016/04/20/3303
20.04.2016
URZĄD GMINY BIAŁE BŁOTA
Wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości IN-1
T
2016/04/20/3302
20.04.2016
URZĄD GMINY BIAŁE BŁOTA
Wzór deklaracji na podatek rolny DR-1
N
2016/04/20/3301
20.04.2016
URZĄD GMINY BIAŁE BŁOTA
Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości DN-1
N
2016/04/20/3300
20.04.2016
URZĄD GMINY BIAŁE BŁOTA
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o ilości hektarów fizycznych i przeliczeniowych
T
2016/04/20/3299
20.04.2016
URZĄD GMINY BIAŁE BŁOTA
Wzór wniosku o zwrot nadpłaty podatku lub opłaty lokalnej
T
2016/04/20/3298
20.04.2016
URZĄD GMINY BIAŁE BŁOTA
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach, lub stwierdzające stan zaległości
T
2016/04/20/3297
20.04.2016
URZĄD GMINY BIAŁE BŁOTA
Wzór informacji w sprawie podatku rolnego IR-1
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 14