Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2016/01/05/3062
05.01.2016
MINISTERSTWO FINANSÓW
PIT-38(11) ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W ROKU PODATKOWYM - wzór stosuje się do uzyskanych dochodów lub poniesionych strat od dnia 1 stycznia 2015 r. - Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
T
2016/01/05/3061
05.01.2016
MINISTERSTWO FINANSÓW
PIT-37(22) ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W ROKU PODATKOWYM - wzór stosuje się do uzyskanych dochodów lub poniesionych strat od dnia 1 stycznia 2015 r.
T
2016/01/05/3060
05.01.2016
MINISTERSTWO FINANSÓW
PIT-28(19) ZEZNANIE O WYSOKOŚCI UZYSKANEGO PRZYCHODU, WYSOKOŚCI DOKONANYCH ODLICZEŃ I NALEŻNEGO RYCZAŁTU OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH - wzór stosuje się do uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych od dnia 1 stycznia 2015 r.
T
2016/01/05/3059
05.01.2016
MINISTERSTWO FINANSÓW
PIT-36(22) ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W ROKU PODATKOWYM - wzór stosuje się do uzyskanych dochodów lub poniesionych strat od dnia 1 stycznia 2015 r.
T
2016/01/05/3058
05.01.2016
MINISTERSTWO FINANSÓW
PIT-6(12) DEKLARACJA DO WYMIARU ZALICZEK PODATKU DOCHODOWEGO OD DOCHODÓW Z DZIAŁÓW SPECJALNYCH PRODUKCJI ROLNEJ USTALANYCH PRZY ZASTOSOWANIU NORM SZACUNKOWYCH DOCHODU - Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
T
2016/01/05/3057
05.01.2016
MINISTERSTWO FINANSÓW
PIT-8C(8) INFORMACJA O WYPŁACONYM STYPENDIUM, O PRZYCHODACH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ORAZ O NIEKTÓRYCH DOCHODACH Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH - Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
T
2016/01/05/3056
05.01.2016
MINISTERSTWO FINANSÓW
PIT-8CZ(8) ZBIORCZA INFORMACJA O WYPŁACONYM STYPENDIUM, O PRZYCHODACH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ORAZ O NIEKTÓRYCH DOCHODACH Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH - jest utworzona w oparciu o wzór PIT-8C(8) w celu umożliwienia jednokrotnego przekazania i podpisania zbioru informacji (do 20 000 dokumentów). Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
T
2016/01/05/3055
05.01.2016
MINISTERSTWO FINANSÓW
PIT-RZ(18) ZBIORCZA INFORMACJA O WYPŁACONYCH PODATNIKOWI KWOTACH Z TYTUŁU PEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW SPOŁECZNYCH I OBYWATELSKICH - jest utworzona w oparciu o wzór PIT-R(18) w celu umożliwienia jednokrotnego przekazania i podpisania zbioru informacji (do 20 000 dokumentów). Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-8 z 8