Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2016/01/13/3087
13.01.2016
MINISTERSTWO FINANSÓW
PIT-40Z(22) ZBIORCZE ROCZNE OBLICZENIE PODATKU OD DOCHODU UZYSKANEGO PRZEZ PODATNIKA W ROKU PODATKOWYM - jest utworzone w oparciu o wzór PIT-40(22) w celu umożliwienia jednokrotnego przekazania i podpisania zbioru informacji (do 20 000 dokumentów). Wzór stosuje się do uzyskanych dochodów lub poniesionych strat od dnia 1 stycznia 2015 r.
N
2016/01/13/3086
13.01.2016
MINISTERSTWO FINANSÓW
PIT-19A(8) DEKLARACJA O WYSOKOŚCI SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ZAPŁACONEJ I ODLICZONEJ OD ZRYCZAŁTOWANEGO PODATKU DOCHODOWEGO OD PRZYCHODÓW OSÓB DUCHOWNYCH W POSZCZEGÓLNYCH KWARTAŁACH ROKU PODATKOWEGO
T
2016/01/13/3085
13.01.2016
URZĄD GMINY KIJEWO KRÓLEWSKIE
Wzór deklaracji na podatek rolny DR-1
T
2016/01/13/3084
13.01.2016
URZĄD GMINY KIJEWO KRÓLEWSKIE
Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości DN-1
T
2016/01/13/3083
13.01.2016
URZĄD GMINY KIJEWO KRÓLEWSKIE
Wzór deklaracji na podatek leśny DL-1
T
2016/01/13/3082
13.01.2016
URZĄD GMINY KIJEWO KRÓLEWSKIE
Wzór wniosku o przyznanie ulgi inwestycyjnej
T
2016/01/13/3081
13.01.2016
URZĄD GMINY KIJEWO KRÓLEWSKIE
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego
T
2016/01/13/3080
13.01.2016
URZĄD GMINY KIJEWO KRÓLEWSKIE
Wzór informacja w sprawie podatku rolnego IR-1
T
2016/01/13/3079
13.01.2016
URZĄD GMINY KIJEWO KRÓLEWSKIE
Wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości IN-1
T
2016/01/13/3078
13.01.2016
URZĄD GMINY KIJEWO KRÓLEWSKIE
Wzór wniosku o zwrot nadpłaty w podatkach i opłatach lokalnych
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 17