Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2016/01/14/3094
14.01.2016
MINISTERSTWO FINANSÓW
PIT-40Z(22) ZBIORCZE ROCZNE OBLICZENIE PODATKU OD DOCHODU UZYSKANEGO PRZEZ PODATNIKA W ROKU PODATKOWYM - jest utworzone w oparciu o wzór PIT-40(22) w celu umożliwienia jednokrotnego przekazania i podpisania zbioru informacji (do 20 000 dokumentów). Wzór stosuje się do uzyskanych dochodów lub poniesionych strat od dnia 1 stycznia 2015 r.
T
2016/01/14/3093
14.01.2016
MINISTERSTWO FINANSÓW
CIT-11R(3) DEKLARACJA O WYSOKOŚCI PODATKU DOCHODOWEGO OD DOCHODÓW Z DYWIDEND ORAZ INNYCH PRZYCHODÓW Z TYTUŁU UDZIAŁU W ZYSKACH OSÓB PRAWNYCH, WYDATKOWANYCH NA INNE CELE NIŻ WYMIENIONE W OŚWIADCZENIU CIT-5 LUB DEKLARACJI CIT-6AR - Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
T
2016/01/14/3092
14.01.2016
MINISTERSTWO FINANSÓW
CIT-9R(5) DEKLARACJA O WYSOKOŚCI PRZYCHODU ZA WYWÓZ ŁADUNKÓW I PASAŻERÓW PRZYJĘTYCH DO PRZEWOZU W PORCIE POLSKIM, UZYSKANEGO PRZEZ ZAGRANICZNE PRZEDSIĘBIORSTWO ŻEGLUGI HANDLOWEJ OD ZAGRANICZNYCH ZLECENIODAWCÓW
T
2016/01/14/3091
14.01.2016
MINISTERSTWO FINANSÓW
CIT-10Z(3) DEKLARACJA O WYSOKOŚCI POBRANEGO PRZEZ PŁATNIKA ZRYCZAŁTOWANEGO PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH, OD DOCHODÓW (PRZYCHODÓW) OSIĄGNIĘTYCH PRZEZ PODATNIKÓW NIEMAJĄCYCH SIEDZIBY LUB ZARZĄDU NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
T
2016/01/14/3090
14.01.2016
MINISTERSTWO FINANSÓW
CIT-6R(4) DEKLARACJA O WYSOKOŚCI POBRANEGO PRZEZ PŁATNIKA ZRYCZAŁTOWANEGO PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH, OD DOCHODÓW (PRZYCHODÓW) OSIĄGNIĘTYCH PRZEZ PODATNIKA MAJĄCEGO SIEDZIBĘ LUB ZARZĄD NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ - Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
T
2016/01/14/3089
14.01.2016
MINISTERSTWO FINANSÓW
CIT-6AR(3) DEKLARACJA O WYSOKOŚCI PODATKU DOCHODOWEGO OD DOCHODÓW Z TYTUŁU UDZIAŁU W ZYSKACH OSÓB PRAWNYCH - Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
T
2016/01/14/3088
14.01.2016
URZĄD GMINY BUCZKOWICE
Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-7 z 7