Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2016/01/15/3111
15.01.2016
MINISTERSTWO FINANSÓW
CIT-8(23) ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) PRZEZ PODATNIKA PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH
N
2016/01/15/3110
15.01.2016
MINISTERSTWO FINANSÓW
CIT-8A(10) ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) PRZEZ PODATKOWĄ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ - PODATNIKA PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH
T
2016/01/15/3109
15.01.2016
MINISTERSTWO FINANSÓW
CIT-8B(9) ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) PRZEZ PODATKOWĄ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ - PODATNIKA PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH
T
2016/01/15/3108
15.01.2016
MINISTERSTWO FINANSÓW
CIT-D(5) INFORMACJA PODATNIKA PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH O OTRZYMANYCH/PRZEKAZANYCH DAROWIZNACH
T
2016/01/15/3107
15.01.2016
URZĄD GMINY KIJEWO KRÓLEWSKIE
Wzór wniosku o dokonanie podziału nieruchomości
T
2016/01/15/3106
15.01.2016
URZĄD GMINY KIJEWO KRÓLEWSKIE
Wzór wniosku o udzielenie zwolnienia i ulgi w podatku rolnym z tytułu kupna gruntów na utworzenie gospodarstwa rolnego lub poszerzenie istniejącego do 100 ha
T
2016/01/15/3105
15.01.2016
URZĄD GMINY KIJEWO KRÓLEWSKIE
Wzór oświadczenia o ubieganiu się o pomoc de minimis
T
2016/01/15/3104
15.01.2016
URZĄD GMINY KIJEWO KRÓLEWSKIE
Wzór wniosku o ustalenie warunków zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
T
2016/01/15/3103
15.01.2016
URZĄD GMINY KIJEWO KRÓLEWSKIE
Wzór wniosku o zmianę decyzji o warunkach zabudowy
T
2016/01/15/3102
15.01.2016
URZĄD GMINY KIJEWO KRÓLEWSKIE
Wzór wniosku o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 17