Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2016/01/12/3070
12.01.2016
URZĄD MIEJSKI KORONOWO
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o dochodowości z gospodarstwa
T
2016/01/12/3069
12.01.2016
URZĄD MIEJSKI KORONOWO
Wzór wniosku o udostępnienie informacji o środowisku
T
2016/01/12/3068
12.01.2016
MINISTERSTWO FINANSÓW
SD-Z2(6) ZGŁOSZENIE O NABYCIU WŁASNOŚCI RZECZY LUB PRAW MAJĄTKOWYCH - Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
T
2016/01/12/3067
12.01.2016
MINISTERSTWO FINANSÓW
PIT-11Z(23) ZBIORCZA INFORMACJA O DOCHODACH ORAZ O POBRANYCH ZALICZKACH NA PODATEK DOCHODOWY - jest utworzona w oparciu o wzór PIT-11(23) w celu umożliwienia jednokrotnego przekazania i podpisania zbioru informacji (do 20 000 dokumentów).
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-4 z 4