Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2016/01/20/3131
20.01.2016
MINISTERSTWO FINANSÓW
IFT-2(7) INFORMACJA O WYSOKOŚCI PRZYCHODU (DOCHODU) UZYSKANEGO PRZEZ PODATNIKÓW PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH NIEMAJĄCYCH SIEDZIBY LUB ZARZĄDU NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ - Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
T
2016/01/20/3130
20.01.2016
MINISTERSTWO FINANSÓW
IFT-2R(7) INFORMACJA O WYSOKOŚCI PRZYCHODU (DOCHODU) UZYSKANEGO PRZEZ PODATNIKÓW PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH NIEMAJĄCYCH SIEDZIBY LUB ZARZĄDU NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ - Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
T
2016/01/20/3129
20.01.2016
MINISTERSTWO FINANSÓW
IFT-1(13) INFORMACJA O WYSOKOŚCI PRZYCHODU (DOCHODU) UZYSKANEGO PRZEZ OSOBY FIZYCZNE NIEMAJĄCE W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ MIEJSCA ZAMIESZKANIA - Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
T
2016/01/20/3128
20.01.2016
MINISTERSTWO FINANSÓW
IFT-1R(13) INFORMACJA O WYSOKOŚCI PRZYCHODU (DOCHODU) UZYSKANEGO PRZEZ OSOBY FIZYCZNE NIEMAJĄCE W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ MIEJSCA ZAMIESZKANIA - Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
T
2016/01/20/3127
20.01.2016
MINISTERSTWO FINANSÓW
PIT-11K(23) INFORMACJA O DOCHODACH ORAZ O POBRANYCH ZALICZKACH NA PODATEK DOCHODOWY PRZEKAZYWANYCH PRZEZ KOMORNIKÓW SĄDOWYCH LUB INNY PODMIOT NIEBĘDĄCY NASTĘPCĄ PRAWNYM ZAKŁADU PRACY - jest utworzona w oparciu o wzór PIT-11(23).
T
2016/01/20/3126
20.01.2016
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej
T
2016/01/20/3125
20.01.2016
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
Wzór wniosku o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie.
T
2016/01/20/3124
20.01.2016
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o sposobie wywiązywania się z obowiązku uiszczania opłat za korzystanie ze środowiska
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-8 z 8