Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2012/11/30/1067
30.11.2012
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centrala
Wzór informacji w celu poświadczenia formularza E101 dla pracownika delegowanego (US-38)
T
2012/11/30/1066
30.11.2012
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centrala
Wzór zaświadczenia płatnika składek o dacie dostarczenia zaświadczenia lekarskiego ZUS ZLA przez ubezpieczonego oraz o trwaniu ubezpieczenia chorobowego/wypadkowego (ZAS-12)
N
2012/11/30/1065
30.11.2012
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centrala
Wzór zaświadczenia lekarskiego o dacie przewidywanego porodu (ZAS-13)
N
2012/11/30/1064
30.11.2012
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centrala
Wzór zaświadczenia płatnika składek o urlopie macierzyńskim, dodatkowym urlopie macierzyńskim, dodatkowym urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego (ZAS-15)
N
2012/11/30/1063
30.11.2012
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centrala
Wzór wniosku o skrócenie/wstrzymanie okresu wypłaty zasiłku macierzyńskiego (ZAS-23)
N
Pozycji na liście
Pozycje 1-5 z 5