Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2012/11/29/1062
29.11.2012
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centrala
Wzór zaświadczenia płatnika składek o okresach zasiłku macierzyńskiego (ZAS-24)
N
2012/11/29/1061
29.11.2012
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centrala
Wzór oświadczenia o porzuceniu dziecka przez matkę/o śmierci matki dziecka (ZAS-33)
N
2012/11/29/1060
29.11.2012
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centrala
Wzór wniosku o zasiłek macierzyński (ZAS-54)
N
2012/11/29/1059
29.11.2012
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centrala
Wzór wniosku o wydanie książki inwalidy wojennego/wojskowego - legitymacji osoby represjonowanej (ZUS EER-9)
N
2012/11/29/1058
29.11.2012
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centrala
Wzór wniosku o rentę z tytułu niezdolności do pracy (ZUS ERp-1R)
N
2012/11/29/1057
29.11.2012
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centrala
Wzór wniosku o nauczycielskie świadczenie kompensacyjne (ZUS ERp-12)
N
2012/11/29/1056
29.11.2012
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centrala
Wzór wniosku o wypłatę niezrealizowanych świadczeń po osobie uprawnionej do świadczeń emerytalno-rentowych (ZUS ERp-18)
N
2012/11/29/1055
29.11.2012
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centrala
Wzór wniosku w sprawie upoważnienia do wystawiania zaświadczeń lekarskich (ZUS FZLA)
T
2012/11/29/1054
29.11.2012
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centrala
Wzór wniosku o umorzenie należności z tytułu składek (ZUS-EUN)
N
2012/11/29/1053
29.11.2012
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centrala
Wzór pełnomocnictwa do wykonywania czynności prawnych w relacjach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (ZUS PEL)
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 11