Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2012/11/19/1051
19.11.2012
STAROSTWO POWIATOWE W LEGIONOWIE
Wniosek o skierowanie do kształcenia specjalnego
T
2012/11/19/1050
19.11.2012
STAROSTWO POWIATOWE W LEGIONOWIE
Wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie / transport odpadów
T
2012/11/19/1049
19.11.2012
STAROSTWO POWIATOWE W LEGIONOWIE
Wniosek o wpis placówki niepublicznej do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Starostę Legionowskiego
T
2012/11/19/1048
19.11.2012
STAROSTWO POWIATOWE W LEGIONOWIE
Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
T
2012/11/19/1047
19.11.2012
STAROSTWO POWIATOWE W LEGIONOWIE
Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
T
2012/11/19/1046
19.11.2012
STAROSTWO POWIATOWE W LEGIONOWIE
Wniosek o wpis szkoły niepublicznej do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Starostę Legionowskiego
T
2012/11/19/1045
19.11.2012
STAROSTWO POWIATOWE W LEGIONOWIE
Zawiadomienie o zbyciu pojazdu
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-7 z 7