Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2009/07/28/173
28.07.2009
m_s_w_i_a
Wzór dla dokumentu Wniosek o dofinansowanie przygotowania lub realizacji projektu informatycznego/ innego przedsięwzięcia wspierającego rozwój społeczeństwa informacyjnego składany na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 albo 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.)
N
2009/07/28/172
28.07.2009
m_s_w_i_a
Wzór dla dokumentu Wniosek o wpisanie gminy do Rejestru gmin, na obszarze których używane są dodatkowe nazwy miejscowości lub obiektów fizjograficznych albo ulic
N
2009/07/28/171
28.07.2009
m_s_w_i_a
Wzór dla dokumentu Wniosek w sprawie realizacji zadań Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce na rok 2009
N
2009/07/23/170
23.07.2009
m_s_w_i_a
Wzór dla dokumentu Wniosek o rozpoczęcie specjalizacji w dziedzinie
T
2009/07/23/169
23.07.2009
m_s_w_i_a
Wzór dla dokumentu Wniosek o wydanie koncesji (promesy) na prowadzenie działalności gospodarczej
T
2009/07/22/168
22.07.2009
m_s_w_i_a
Wzór dla dokumentu Wniosek o udzielenie zgody na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej
N
2009/07/22/167
22.07.2009
m_s_w_i_a
Wzór dla dokumentu Wzór urzędowego formularza zgłoszenia o dokonanie wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową
T
2009/07/22/166
22.07.2009
m_s_w_i_a
Wzór dla dokumentu Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych
T
2009/07/22/165
22.07.2009
m_s_w_i_a
Wzór dla dokumentu Ramowy wzór umowy
N
2009/07/21/164
21.07.2009
m_s_w_i_a
Wzór dla dokumentu Wniosek o dofinansowanie przygotowania lub realizacji oprogramowania interfejsowego, a także kodów źródłowych tego oprogramowania, składany na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 z późn. zm.)
N
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 28