Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2009/08/28/189
28.08.2009
PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU
Wzór wniosku o wpis placówki opiekuńczo-wychowawczej do rejestru
T
2009/08/28/188
28.08.2009
PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU
Wzór wniosku o wpis ośrodka adopcyjno-opiekuńczego do rejestru
T
2009/08/28/187
28.08.2009
PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU
Wzór oświadczenia o miejscach zamieszkania na obecnym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
T
2009/08/28/186
28.08.2009
PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU
Wzór oświadczenia o dotychczasowym stanie realizacji uprawnień
T
2009/08/28/185
28.08.2009
PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU
Wzór wniosku o wznowienie postępowania administracyjnego w przedmiocie - ewidencji gruntów i budynków, klasyfikacji gruntów
T
2009/08/28/184
28.08.2009
PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU
Wzór wniosku o udostępnienie danych z państwowego rejestru granic
T
2009/08/28/183
28.08.2009
PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU
Wzór wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji, postanowienia w przedmiocie - ewidencji gruntów i budynków, klasyfikacji gruntów
T
2009/08/28/182
28.08.2009
PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU
Wzór wniosku o zbadanie zasadności odmowy włączenia do Powiatowego/Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego
T
2009/08/28/181
28.08.2009
PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU
Wzór wniosku o wpis placówki opiekuńczo-wychowawczej do rejestru
N
2009/08/28/180
28.08.2009
PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU
Wzór wniosku o umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty grzywny z tytułu należności mandatu karnego kredytowanego
N
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 16