Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2009/08/13/176
13.08.2009
m_s_w_i_a
Wzór dla dokumentu Wniosek w sprawie realizacji zadań programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce
N
2009/08/13/175
13.08.2009
m_s_w_i_a
Wzór dla dokumentu Sprawozdanie z wykonania zadania mającego na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego
N
2009/08/13/174
13.08.2009
m_s_w_i_a
Wzór dla dokumentu Wniosek o udzielenie dotacji na realizację zadania mającego na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego
N
Pozycji na liście
Pozycje 1-3 z 3