Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2009/04/14/122
14.04.2009
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Wzór wykazu zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat
N
2009/04/14/121
14.04.2009
m_s_w_i_a
Wzór dla dokumentu Wniosek o udzielenie koncesji (promesy) na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie: wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. O wymianę koncesji nr.../...w trybie Art.41 Ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. O wykonywaniu działalności gosposarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.
T
2009/04/14/120
14.04.2009
m_s_w_i_a
Wzór dla dokumentu Wniosek o udostępnianie danych lub informacji z Centralnej Ewidencji Pojazdów
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-3 z 3