Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2009/11/25/220
25.11.2009
URZĄD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Wzór dla skargi na nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych osobowych
N
2009/11/25/219
25.11.2009
URZĄD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Wzór dla wniosku o wydanie zaświadczenia o zarejestrowaniu zbioru danych osobowych
T
2009/11/25/218
25.11.2009
URZĄD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Wzór dla zgłoszenia zbioru danych do rejestracji GIODO/zgłoszenie zmian w zbiorze danych
N
2009/11/24/217
24.11.2009
ARCHIWUM
Wzór dla dokumentu Formularz zgłoszenia propozycji zobowiązania offsetowego do katalogu potrzeb offsetowych
N
2009/11/24/216
24.11.2009
URZĄD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Wzór dla wniosku w sprawie, dla której nie istnieje specjalny formularz
T
2009/11/24/215
24.11.2009
URZĄD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Wzór dla wniosku zawierającego wyjaśnienie w sprawie wskazanej przez GIODO
T
2009/11/24/214
24.11.2009
URZĄD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Wzór dla wniosku o wydanie zgody na przekazanie danych do państwa trzeciego
T
2009/11/24/213
24.11.2009
URZĄD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Wzór dla wniosku o wyjaśnienie zakresu stosowania przepisów o ochronie danych osobowych
T
2009/11/16/212
16.11.2009
ARCHIWUM
Wzór dla dokumentu Wniosek o wydanie zgody na przemieszczanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego
N
2009/11/16/211
16.11.2009
ARCHIWUM
Wzór dla dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie w kraju obrotu hurtowego napojami alkoholowymi powyżej 18 % zawartości alkoholu
N
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 20