Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2009/11/16/212
16.11.2009
ARCHIWUM
Wzór dla dokumentu Wniosek o wydanie zgody na przemieszczanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego
N
2009/11/16/211
16.11.2009
ARCHIWUM
Wzór dla dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie w kraju obrotu hurtowego napojami alkoholowymi powyżej 18 % zawartości alkoholu
N
2009/11/16/210
16.11.2009
ARCHIWUM
Wniosek o wydanie pozwolenia na wywóz lub przywóz -towarów, które mogłyby być stosowane do zadawania tortur (rozporządzenie (WE) Nr 1236/2005)
N
2009/11/16/209
16.11.2009
ARCHIWUM
Wzór dla dokumentu Wniosek o udzielenie wsparcia nowej inwestycji przedsiębiorcy.
N
2009/11/16/208
16.11.2009
ARCHIWUM
Wzór dla dokumentu Wniosek o udzielenie autoryzacji dla jednostek, które nie muszą uzyskać akredytacji
N
2009/11/16/207
16.11.2009
ARCHIWUM
Wzór dla dokumentu Wniosek o udzielenie autoryzacji dla akredytowanych jednostek certyfikujących, jednostek kontrolujących i labolatoriów
N
2009/11/16/206
16.11.2009
ARCHIWUM
Wzór dla dokumentu Wniosek o przyznanie przydziału na realizację umów o dzieło w Republice Federalnej Niemiec
N
2009/11/16/205
16.11.2009
ARCHIWUM
Wzór dla dokumentu Wniosek o dokonanie wpisu do rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne
N
2009/11/16/204
16.11.2009
ARCHIWUM
Wzór dla dokumentu Wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia wydawniczego
N
2009/11/16/203
16.11.2009
ARCHIWUM
Wzór dla dokumentu Wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia promocyjnego
N
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 12