Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2009/01/26/80
26.01.2009
GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY
Wzór zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON dla osoby fizycznej zamieszkałej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (typ ZP)
N
2009/01/23/79
23.01.2009
m_s_w_i_a
Wzór wniosku o publikację wzoru w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych
N
2009/01/23/78
23.01.2009
m_s_w_i_a
Wzór decyzji o odrzuceniu wniosku o publikację wzoru w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych
N
2009/01/23/77
23.01.2009
m_s_w_i_a
Wzór decyzji o opublikowaniu wzoru w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych
N
Pozycji na liście
Pozycje 1-4 z 4