Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2009/09/22/195
22.09.2009
PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU
Wzór wniosku o umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty grzywny z tytułu należności mandatu karnego kredytowanego
T
2009/09/10/194
10.09.2009
MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Wzór dla dokumentu Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na rok...marzec... wrzesień...
N
2009/09/10/193
10.09.2009
MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Wzór dla dokumentu Wniosek o zmianę opisu napoju spirytusowego
T
2009/09/10/192
10.09.2009
MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Wzór dla dokumentu Wniosek o wpis oznaczenia geograficznego napoju spirytusowego na krajową listę chronionych oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych
T
2009/09/01/191
01.09.2009
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Wzór wykazu zawierającego informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat i sposobu przedstawiania tych informacji i danych zgodny z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. nr 252, poz. 2128)
T
2009/09/01/190
01.09.2009
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Wzór wykazu zawierającego informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat zgodny z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. nr 97, poz. 816)
N
Pozycji na liście
Pozycje 1-6 z 6