Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2009/09/10/194
10.09.2009
MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Wzór dla dokumentu Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na rok...marzec... wrzesień...
N
2009/09/10/193
10.09.2009
MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Wzór dla dokumentu Wniosek o zmianę opisu napoju spirytusowego
T
2009/09/10/192
10.09.2009
MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Wzór dla dokumentu Wniosek o wpis oznaczenia geograficznego napoju spirytusowego na krajową listę chronionych oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-3 z 3