Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2009/09/22/195
22.09.2009
PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU
Wzór wniosku o umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty grzywny z tytułu należności mandatu karnego kredytowanego
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-1 z 1