Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2009/09/01/191
01.09.2009
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Wzór wykazu zawierającego informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat i sposobu przedstawiania tych informacji i danych zgodny z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. nr 252, poz. 2128)
T
2009/09/01/190
01.09.2009
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Wzór wykazu zawierającego informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat zgodny z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. nr 97, poz. 816)
N
Pozycji na liście
Pozycje 1-2 z 2