Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2009/11/25/220
25.11.2009
URZĄD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Wzór dla skargi na nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych osobowych
N
2009/11/25/219
25.11.2009
URZĄD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Wzór dla wniosku o wydanie zaświadczenia o zarejestrowaniu zbioru danych osobowych
T
2009/11/25/218
25.11.2009
URZĄD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Wzór dla zgłoszenia zbioru danych do rejestracji GIODO/zgłoszenie zmian w zbiorze danych
N
Pozycji na liście
Pozycje 1-3 z 3