Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2009/08/27/179
27.08.2009
ARCHIWUM
Wzór dla dokumentu Wniosek o udzielenie pozwolenia dotyczącego pomocy technicznej, o której mowa w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1236/2005 z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie handlu niektórymi towarami, które mogłyby być użyte do wykonywania kary śmierci, tortur lub innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania (Dz.Urz. WE L 200 z 30.07.2005)
N
Pozycji na liście
Pozycje 1-1 z 1