Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2009/07/21/164
21.07.2009
m_s_w_i_a
Wzór dla dokumentu Wniosek o dofinansowanie przygotowania lub realizacji oprogramowania interfejsowego, a także kodów źródłowych tego oprogramowania, składany na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 z późn. zm.)
N
2009/07/21/163
21.07.2009
m_s_w_i_a
Wzór dla dokumentu Oświadczenie
N
2009/07/21/162
21.07.2009
m_s_w_i_a
Wzór dla dokumentu Zestawienia wniosków zgłoszonych przez podmioty uczestniczące w Programie na rzecz społeczności romskiej w Polsce na rok 2009
N
2009/07/21/161
21.07.2009
m_s_w_i_a
Wzór dla dokumentu Sprawozdanie z wykonania zadania finansowego (dofinansowanego) z Funduszu Kościelnego
T
2009/07/21/160
21.07.2009
m_s_w_i_a
Wzór dla dokumentu Wniosek o ustalenie dodatkowej nazwy miejscowości lub obiektu fizjograficznego
N
2009/07/21/159
21.07.2009
m_s_w_i_a
Wzór dla dokumentu Wniosek o wpisanie gminy do Urzędowego Rejestru Gmin, w których używany jest język pomocniczy
N
2009/07/21/158
21.07.2009
m_s_w_i_a
Wzór dla dokumentu Wniosek o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych
N
2009/07/21/157
21.07.2009
m_s_w_i_a
Wzór dla dokumentu Wniosek o dofinansowanie przygotowania lub realizacji projektu informatycznego/ innego przedsięwzięcia wspierającego rozwój społeczeństwa informacyjnego składany na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 albo 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.)
N
Pozycji na liście
Pozycje 1-8 z 8