Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2009/07/22/168
22.07.2009
m_s_w_i_a
Wzór dla dokumentu Wniosek o udzielenie zgody na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej
N
2009/07/22/167
22.07.2009
m_s_w_i_a
Wzór dla dokumentu Wzór urzędowego formularza zgłoszenia o dokonanie wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową
T
2009/07/22/166
22.07.2009
m_s_w_i_a
Wzór dla dokumentu Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych
T
2009/07/22/165
22.07.2009
m_s_w_i_a
Wzór dla dokumentu Ramowy wzór umowy
N
Pozycji na liście
Pozycje 1-4 z 4