Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2009/07/02/143
02.07.2009
GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY
Wzór zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON dla osoby prawnej/jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej (typ PP)
T
2009/07/02/142
02.07.2009
GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY
Wzór zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON dla osoby fizycznej zamieszkałej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (typ FP)
T
2009/07/02/141
02.07.2009
GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY
Wzór zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON dla jednostki lokalnej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej (typ PN)
T
2009/07/02/140
02.07.2009
GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY
Wzór zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON dla jednostki lokalnej osoby fizycznej zamieszkałej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (typ FN)
T
2009/07/02/139
02.07.2009
GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY
Wzór zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON dla osoby fizycznej zamieszkałej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (typ ZP)
N
2009/07/02/138
02.07.2009
GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY
Wzór zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON dla gospodarstwa rolnego osoby fizycznej zamieszkałej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (typ FR)
T
2009/07/02/137
02.07.2009
GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY
Wzór zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON dla gospodarstwa rolnego osoby fizycznej zamieszkałej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (typ ZR)
T
2009/07/02/136
02.07.2009
GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY
Wzór zaświadczenia o skreśleniu numeru identyfikacyjnego REGON dla osoby fizycznej (typ LF)
T
2009/07/02/135
02.07.2009
GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY
Wzór zaświadczenia o skreśleniu numeru identyfikacyjnego REGON dla jednostki lokalnej podmiotu (typ LL)
T
2009/07/02/134
02.07.2009
GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY
Wzór zaświadczenia o skreśleniu numeru identyfikacyjnego REGON dla osoby prawnej/jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej (typ LP)
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 10