Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2009/07/28/173
28.07.2009
m_s_w_i_a
Wzór dla dokumentu Wniosek o dofinansowanie przygotowania lub realizacji projektu informatycznego/ innego przedsięwzięcia wspierającego rozwój społeczeństwa informacyjnego składany na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 albo 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.)
N
2009/07/28/172
28.07.2009
m_s_w_i_a
Wzór dla dokumentu Wniosek o wpisanie gminy do Rejestru gmin, na obszarze których używane są dodatkowe nazwy miejscowości lub obiektów fizjograficznych albo ulic
N
2009/07/28/171
28.07.2009
m_s_w_i_a
Wzór dla dokumentu Wniosek w sprawie realizacji zadań Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce na rok 2009
N
Pozycji na liście
Pozycje 1-3 z 3