Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2009/02/24/104
24.02.2009
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centrala
Wniosek o ustalenie przekroczenia rocznej granicy podstawy wymiaru składek (30-krotność) ZUS-EPW
N
2009/02/24/103
24.02.2009
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centrala
Wniosek ubezpieczonego o wydanie zaświadczenia o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego ZUS-EWZ
N
2009/02/24/102
24.02.2009
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centrala
Zgłoszenie reklamacji do informacji o stanie konta osoby ubezpieczonej ZUS-ERU
N
2009/02/24/101
24.02.2009
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centrala
Wniosek płatnika składek o zwrot nadpłaconych składek ZUS-EZS
N
2009/02/24/100
24.02.2009
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centrala
Odpowiedź pracownika kancelarii o niezaleganiu w opłacaniu składek
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-5 z 5