Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2009/02/16/87
16.02.2009
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centrala
Wniosek o ustalenie przekroczenia rocznej granicy podstawy wymiaru składek (30-krotność) ZUS-EPW
N
2009/02/16/86
16.02.2009
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centrala
Wniosek ubezpieczonego o wydanie zaświadczenia o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego ZUS-EWZ
N
2009/02/16/85
16.02.2009
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centrala
Zgłoszenie reklamacji do informacji o stanie konta osoby ubezpieczonej ZUS-ERU
N
2009/02/16/84
16.02.2009
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centrala
Wniosek płatnika składek o zwrot nadpłaconych składek ZUS-EZS
N
2009/02/16/83
16.02.2009
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centrala
Odpowiedź pracownika kancelarii o niezaleganiu w opłacaniu składek
N
Pozycji na liście
Pozycje 1-5 z 5