Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2009/02/19/97
19.02.2009
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centrala
Wniosek płatnika składek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS-EWN
N
Pozycji na liście
Pozycje 1-1 z 1