Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...

Wnioskowanie o wydanie decyzji określającej charakter gier hazardowych (WGH)

Umożliwienie składania wniosków o wydanie decyzji, o której mowa w art. 2 ust. 6 ustawy o grach hazardowych drogą elektroniczną

Organ właściwy do realizacji usługi  

Minister Finansów

Kogo dotyczy  

Podmiotów zainteresowanych rozstrzygnięciem o charakterze gier hazardowych.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Opłata
 • Dokumenty wymienione we wniosku
 • WGH WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI, O KTÓREJ MOWA W ART. 2 UST. 6 USTAWY Z DNIA 19 LISTOPADA 2009 R. O GRACH HAZARDOWYCH
Czas realizacji  

Stosuje się przepisy ustawy Ordynacja Podatkowa

Opłaty  

200% kwoty bazowej określonej w obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Głównego Urzędu Statystycznego

Tryb odwoławczy  

Stosuje się przepisy ustawy Ordynacja podatkowa

Rezultat realizacji usługi  

Wydanie decyzji, o której mowa w art. 2 ust. 6 ustawy o grach hazardowych

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku 2. Wydanie decyzji

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • decyzja
 • ustawa o grach hazardowych
 • hazard
 • gry
 • Wnioskowanie o wydanie decyzji określającej charakter gier hazardowych (WGH)

  Umożliwienie składania wniosków o wydanie decyzji, o której mowa w art. 2 ust. 6 ustawy o grach hazardowych drogą elektroniczną