Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...

Zawiadomienie o ukaraniu nauczyciela karą dyscyplinarną lub zawieszeniu nauczyciela w pełnieniu obowiązków lub innych zdarzeniach, o których informacje odnotowuje się w Centralnym Rejestrze Orzeczeń Dyscyplinarnych

Przekazanie informacji do Centralnego Rejestru Orzeczeń Dyscyplinarnych

Organ właściwy do realizacji usługi  

Minister Edukacji i Nauki

Kogo dotyczy  

Instytucja publiczna

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Zawiadomienie o prawomocnym ukaraniu nauczyciela karą dyscyplinarną zwolnienia z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie nauczyciela w okresie 3 lat od ukarania albo wydalenia z zawodu nauczyciela
 • Zawiadomienie o zawieszeniu nauczyciela w pełnieniu obowiązków lub zawieszeniu w pełnieniu obowiązków dyrektora szkoły oraz o okresie zawieszenia
 • Zawiadomienie o zgonie nauczyciela
 • Zawiadomienie o zakończeniu okresu zawieszenia w pełnieniu obowiązków nauczyciela albo dyrektora szkoły
 • Zawiadomienie o uchyleniu prawomocnego orzeczenia odwoławczej komisji dyscyplinarnej przez sąd apelacyjny - sąd pracy i ubezpieczeń społecznych
 • Zawiadomienie o uchyleniu prawomocnego orzeczenia w wyniku wznowienia postępowania
 • Zawiadomienie o uchyleniu decyzji o zawieszeniu w pełnieniu obowiązków nauczyciela lub dyrektora szkoły przez właściwą komisję dyscyplinarną
Czas realizacji  

Niezwłocznie

Opłaty  

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Dodanie lub usunięcie danych przechowywanych w Centralnym Rejestrze Orzeczeń Dyscyplinarnych.

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie zawiadomienia o ukaraniu nauczyciela przez przewodniczącego komisji dyscyplinarnej pierwszej instancji albo przewodniczącego odwoławczej komisji dyscyplinarnej, w przypadku zawieszenia w pełnieniu obowiązków nauczyciela przez dyrektora szkoły w przypadku zawieszenia w pełnieniu obowiązków dyrektora szkoły - przez organ prowadzący szkołę za pośrednictwem właściwej komisji dyscyplinarnej pierwszej instancji. 2. Wprowadzenie lub usunięcie danych z Centralnego Rejestru Orzeczeń Dyscyplinarnych.

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • nauczyciel
 • rejestr
 • przekazanie informacji do rejestru
 • Zawiadomienie o ukaraniu nauczyciela karą dyscyplinarną lub zawieszeniu nauczyciela w pełnieniu obowiązków lub innych zdarzeniach, o których informacje odnotowuje się w Centralnym Rejestrze Orzeczeń Dyscyplinarnych

  Przekazanie informacji do Centralnego Rejestru Orzeczeń Dyscyplinarnych