Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...

DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych

Realizacja obowiązku podatkowego w podatku od środków transportowych

Organ właściwy do realizacji usługi  

Wójt gminy, burmistrz (prezydent) miasta

Kogo dotyczy  

Osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami środków transportowych, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany, oraz posiadacze środków transportowych zarejestrowanych na terytorium RP jako powierzonych przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Brak
Czas realizacji  

Corocznie do dnia 15 lutego oraz w terminie 14 dni od wystąpienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego

Opłaty  

Brak - nie dotyczy

Tryb odwoławczy  

Brak - nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Złożenie deklaracji na podatek od środków transportowych

Etapy realizacji usługi  

1. Wysłanie wniosku 2. Weryfikacja wniosku

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Podatek od środków transportowych DT-1 Podatki
  Podobne usługi  

  DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych

  Realizacja obowiązku podatkowego w podatku od środków transportowych