Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...

Zawiadomienie o zmianie / odwołaniu / wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego (OPS-1)

Zawiadomienie o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego lub dalszego pełnomocnictwa szczególnego do działania we wskazanej sprawie podatkowej lub innej wskazanej sprawie należącej do właściwości organu podatkowego.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Organ podatkowy właściwy w sprawie podatkowej lub innej sprawie należącej do właściwości organu podatkowego.

Kogo dotyczy  

Mocodawca (podatnik, płatnik, inkasent, spadkobierca, następca prawny, osoba trzecia, wnioskujący o wydanie interpretacji indywidualnej lub ogólnej, inny podmiot który ustanowił pełnomocnika szczególnego) albo pełnomocnik zawiadamiający o zmianie zakresu, odwołaniu lub wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Nie dotyczy.
Czas realizacji  

Niezwłocznie.

Opłaty  

Nie dotyczy.

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

- zmiana danych pełnomocnika, - zmiana zakresu udzielonego pełnomocnictwa (rozszerzenie lub ograniczenie zakresu pełnomocnictwa), - odwołanie pełnomocnictwa, - wypowiedzenie pełnomocnictwa.

Etapy realizacji usługi  

Zgłoszenie zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu pełnomocnictwa do właściwego organu podatkowego.

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • Pełnomocnictwo
 • sprawa podatkowa.
 • Zawiadomienie o zmianie / odwołaniu / wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego (OPS-1)

  Zawiadomienie o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego lub dalszego pełnomocnictwa szczególnego do działania we wskazanej sprawie podatkowej lub innej wskazanej sprawie należącej do właściwości organu podatkowego.