Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...

DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości - Ministerstwo Finansów

Realizacja obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości

Organ właściwy do realizacji usługi  

Wójt gminy, burmistrz (prezydent) miasta

Kogo dotyczy  

Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe będące właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne będące współwłaścicielami lub współposiadaczami nieruchomości lub obiektów budowlanych z osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Brak
Czas realizacji  

Nie dotyczy.

Opłaty  

Nie dotyczy.

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy.

Rezultat realizacji usługi  

Złożenie deklaracji na podatek od nieruchomości

Etapy realizacji usługi  

1. Wysłanie deklaracji 2. Weryfikacja deklaracji

Poziom dostępności usługi   Interakcja jednokierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Podatek od nieruchomości Podatki DN-1
  Podobne usługi  

  DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości - Ministerstwo Finansów

  Realizacja obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości