Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...

Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

Realizacja obowiązku zgłoszenia przez obywatela Rzeczypospolitej Polskiej lub cudzoziemca, który zameldował się na pobyt stały lub czasowy powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Organ gminy (wójt, burmistrz, prezydent miasta).

Kogo dotyczy  

1. Obywatel Rzeczypospolitej Polskiej lub cudzoziemiec, który zameldował się na pobyt stały lub czasowy powracający z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6. 2. W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczona zdolność do czynności prawnych zgłoszenia powrotu dokonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczna opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Wypełniony formularz zgłoszenia powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy
Czas realizacji  

Niezwłocznie

Opłaty  

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Zarejestrowanie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

Etapy realizacji usługi  

1. Wypełnienie przez obywatela Rzeczypospolitej Polskiej lub cudzoziemca, który zameldował się na pobyt stały lub czasowy formularza zgłoszenia powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy. 2. Uzyskanie urzędowego poświadczenia odbioru.

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • Powrót
 • zagranica
 • wyjazd.
 • granice RP
 • Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

  Realizacja obowiązku zgłoszenia przez obywatela Rzeczypospolitej Polskiej lub cudzoziemca, który zameldował się na pobyt stały lub czasowy powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy.