Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Dofinansowanie w ramach I osi priorytetowej POPC, Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”

Możliwość uzyskania dofinansowania na budowę sieci NGA zapewniających gwarantowaną przepustowość co najmniej 30 Mb/s do użytkownika końcowego.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Kogo dotyczy  

Typ beneficjenta: przedsiębiorcy telekomunikacyjni wpisani do właściwego rejestru Prezesa UKE zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800).

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Wniosek o dofinansowanie w ramach Działania 1.1 POPC
Czas realizacji  

Nabór wniosków o dofinansowanie trwa od 02 listopada 2015 r. do 30 grudnia 2015 r.

Opłaty  

Brak

Tryb odwoławczy  

Zgodnie z regulaminem konkursu

Rezultat realizacji usługi  

Złożenie wniosku o dofinansowanie dla działania 1.1 POPC

Etapy realizacji usługi  

1. Wypełnienie wniosku o dofinansowanie 2. Złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach naboru 02.11.2015-30.12.2015

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   1.1 POPC dofinansowanie CPPC wniosek o dofinansowanie POPC CPPC

  Dofinansowanie w ramach I osi priorytetowej POPC, Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”

  Możliwość uzyskania dofinansowania na budowę sieci NGA zapewniających gwarantowaną przepustowość co najmniej 30 Mb/s do użytkownika końcowego.