Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...

Wydanie zgody na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej

Umożliwienie złożenia w postaci elektronicznej wniosku na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej

Organ właściwy do realizacji usługi  

Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych

Kogo dotyczy  

Państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne

Podstawy prawne  
  Rozporządzenie w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 246, par. 9,)
Wymagane dokumenty  
  Wniosek o wydanie zgody na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej Pobierz
Czas realizacji  

bez zbędnej zwłoki

Opłaty  

brak

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

otrzymanie zgody na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej

Etapy realizacji usługi  

1. złożenie wniosku na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej 2. rozpatrzenie wniosku 3. wydanie zgody na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej bądź jej odmowa

Poziom dostępności usługi   Spersonalizowana usługa
Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • brakowanie
 • zgoda
 • dokumentacja niearchiwalna
 • Wydanie zgody na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej

  Umożliwienie złożenia w postaci elektronicznej wniosku na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej