Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...

Udzielenie pełnomocnictwa szczególnego (PPS-1)

Udzielenie pełnomocnictwa szczególnego lub dalszego pełnomocnictwa szczególnego do działania we wskazanej sprawie podatkowej lub innej wskazanej sprawie należącej do właściwości organu podatkowego.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Organ podatkowy właściwy w sprawie podatkowej lub innej sprawie należącej do właściwości organu podatkowego.

Kogo dotyczy  

Mocodawca udzielający pełnomocnictwa szczególnego (podatnik, płatnik, inkasent, spadkobierca, następca prawny, osoba trzecia, wnioskujący o wydanie interpretacji indywidualnej lub ogólnej, inny podmiot udzielający pełnomocnictwa szczególnego) albo pełnomocnik.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Jeżeli pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej - dowód zapłaty należy dołączyć nie później niż w ciągu 3 dni.
Czas realizacji  

Niezwłocznie.

Opłaty  

Brak.

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy.

Rezultat realizacji usługi  

Działanie przez upoważnionego pełnomocnika szczególnego przed organem podatkowym w imieniu udzielającego pełnomocnictwa (np. reprezentowanie strony w postępowaniu podatkowym, złożenie określonych dokumentów).

Etapy realizacji usługi  

Zgłoszenie pełnomocnictwa do właściwego organu podatkowego.

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • Pełnomocnictwo
 • sprawa podatkowa
 • Udzielenie pełnomocnictwa szczególnego (PPS-1)

  Udzielenie pełnomocnictwa szczególnego lub dalszego pełnomocnictwa szczególnego do działania we wskazanej sprawie podatkowej lub innej wskazanej sprawie należącej do właściwości organu podatkowego.