Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...

Zawiadomienie o zbyciu pojazdu

Zawiadomienie organu rejestrującego o zbyciu zarejestrowanego pojazdu.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Starosta/Prezydent Miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania (siedzibę) właściciela pojazdu, wojewoda mazowiecki w przypadku pojazdu dyplomatycznego, o którym mowa w art. 73 ust. 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym

Kogo dotyczy  

Właściciele zarejestrowanych pojazdów

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za ew. pełnomocnictwo
 • Kopia dokumentu, na podstawie którego nastąpiło zbycie pojazdu
 • Dowód potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik
Czas realizacji  

• niezwłocznie • nie później niż w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia sprawy • sprawy szczególnie skomplikowane - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia sprawy

Opłaty  

Usługa bezpłatna (W przypadku przedłożenia pełnomocnictwa w sprawie, wymagane jest uiszczenie 17,00 zł opłata skarbowej).

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Przyjęcie przez organ rejestrujący zawiadomienia o zbyciu pojazdu. Realizacja usługi nie wiąże się z wydaniem dokumentu.

Etapy realizacji usługi  

Przesłanie wypełnionego formularza zawiadomienia o zbyciu pojazdu wraz z kopią dokumentu, na podstawie którego nastąpiło zbycie pojazdu. Ewentualne uzupełnienie lub korekta złożonego zawiadomienia

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Sprzedaż pojazdu
  Podobne usługi  

  Zawiadomienie o zbyciu pojazdu

  Zawiadomienie organu rejestrującego o zbyciu zarejestrowanego pojazdu.