Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...

Zawiadomienie o zbyciu lub nabyciu pojazdu - usługa centralna

Zgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdu, na przykład sprzedaż, kupno , darowizna

Zawiadomienie trzeba wysłać do 30 dni kalendarzowych od zbycia lub nabycia pojazdu, czyli na przykład podpisania umowy kupna-sprzedaży pojazdu albo umowy darowizny pojazdu.

Zawiadomienie wysyłają obie strony – zarówno dotychczasowy, jak i nowy właściciel pojazdu. Osoba, która tego nie zrobi – może zapłacić karę w wysokości od 200 do 1000 złotych.

Organ właściwy do realizacji usługi  

starostwo powiatowe, urząd miasta na prawach powiatu,

Kogo dotyczy  

Zbycie pojazdu zgłasza dotychczasowy właściciel pojazdu, który na przykład sprzedał pojazd albo przekazał go jako darowiznę innej osobie. Nabycie pojazdu zgłasza nowy właściciel pojazdu. Zbycie lub nabycie zgłaszają obie strony – zarówno dotychczasowy, jak i nowy właściciel pojazdu. Osoba, która tego nie zrobi – może zapłacić karę w wysokości od 200 do 1000 złotych.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za ew. pełnomocnictwo
 • Kopia dokumentu, na podstawie którego nastąpiło zbycie pojazdu
 • Dowód potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik
Czas realizacji  

Zawiadomienie zostanie zarejestrowane od razu, gdy pismo trafi do urzędu. Nie dostaniesz jednak oddzielnego dokumentu urzędowego, który to potwierdzi.

Opłaty  

Usługa bezpłatna (W przypadku przedłożenia pełnomocnictwa w sprawie, wymagane jest uiszczenie 17,00 zł opłata skarbowej).

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Przyjęcie przez organ rejestrujący zawiadomienia o zbyciu lub nabyciu pojazdu. Realizacja usługi nie wiąże się z wydaniem dokumentu.

Etapy realizacji usługi  

1. Wysłanie zawiadomienia o zbyciu lub nabyciu, 2. Uzyskanie urzędowego poświadczenia wysłania zawiadomienia (UPP), 3. Weryfikacja złożonego zawiadomienia

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • Sprzedaż pojazdu
 • zbycie
 • nabycie pojazdu
 • Podobne usługi  

  Zawiadomienie o zbyciu lub nabyciu pojazdu - usługa centralna

  Zgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdu, na przykład sprzedaż, kupno , darowizna

  Zawiadomienie trzeba wysłać do 30 dni kalendarzowych od zbycia lub nabycia pojazdu, czyli na przykład podpisania umowy kupna-sprzedaży pojazdu albo umowy darowizny pojazdu.

  Zawiadomienie wysyłają obie strony – zarówno dotychczasowy, jak i nowy właściciel pojazdu. Osoba, która tego nie zrobi – może zapłacić karę w wysokości od 200 do 1000 złotych.