Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...

ORD-M Złożenie oświadczenia małżonka podatnika o pozostawaniu z podatnikiem we wspólności majątkowej

Złożenie przez małżonka podatnika wniosku o wydanie zaświadczenia o wysokości zaległości podatkowych podatnika wraz z oświadczeniem małżonka podatnika o pozostawaniu z podatnikiem we wspólności majątkowej (ORD-M)

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ podatkowy do którego jest adresowane oświadczenie

Kogo dotyczy  

Małżonek podatnika.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Dowód zapłaty opłaty skarbowej
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości zaległości podatkowych podatnika. Oświadczenie jest załącznikiem do wniosku.
Czas realizacji  

Organ podatkowy wydaje zaświadczenie, w formie papierowej, bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia

Opłaty  

Opłata skarbowa 17 zł – od wydania zaświadczenia

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Wydanie przez organ podatkowy zaświadczenia o wysokości zaległości podatkowych podatnika (ZAS-P).

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie przez małżonka podatnika wniosku o wydanie zaświadczenia o wysokości zaległości podatkowych podatnika wraz z oświadczeniem małżonka podatnika o pozostawaniu z podatnikiem we wspólności majątkowej (ORD-M) 2. Wydanie zaświadczenia

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   zaświadczenie oświadczenie małżonka podatnika

  ORD-M Złożenie oświadczenia małżonka podatnika o pozostawaniu z podatnikiem we wspólności majątkowej

  Złożenie przez małżonka podatnika wniosku o wydanie zaświadczenia o wysokości zaległości podatkowych podatnika wraz z oświadczeniem małżonka podatnika o pozostawaniu z podatnikiem we wspólności majątkowej (ORD-M)