Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...

Złożenie oświadczenia o nieruchomościach oraz prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem hipoteki przymusowej, i rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem zastawu skarbowego (ORD-HZ)

Złożenie oświadczenia (ORD-HZ).

Organ właściwy do realizacji usługi  

Organ upoważniony przez Ministra Finansów do wydania interpretacji indywidualnej

Kogo dotyczy  

Strona w postępowaniu podatkowym (podatnik, płatnik, inkasent, następca prawny oraz osoba trzecia) lub kontrolowany w kontroli podatkowej (podatnik, płatnik, inkasent oraz następca prawny)

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Wezwanie organu podatkowego
Czas realizacji  

Termin wskazany w wezwaniu organu podatkowego

Opłaty  

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Złożenie oświadczenia (ORD-HZ)

Etapy realizacji usługi  

1. Wezwanie przez organ podatkowy 2. Złożenie oświadczenia ORD-HZ

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • Oświadczenie
 • zastaw
 • hipoteka
 • Złożenie oświadczenia o nieruchomościach oraz prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem hipoteki przymusowej, i rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem zastawu skarbowego (ORD-HZ)

  Złożenie oświadczenia (ORD-HZ).