Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...

Zwrot z budżetu państwa części wydatków gmin wykonanych w ramach funduszu sołeckiego

Ujednolicenie i czytelność danych przekazywanych wojewodzie przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta)

Organ właściwy do realizacji usługi  

Odpowiednio wójt, burmistrz, prezydent miasta

Kogo dotyczy  

Odpowiednio wójt, burmistrz, prezydent miasta

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Wzór wniosku o zwrot z budżetu państwa części wydatków (vide załącznik nr 3 do ww. rozporządzenia)
Czas realizacji  

Złożenie ww. wniosku do wojewody w terminie do dnia 31 maja roku następującego po roku, w którym dokonano wydatków

Opłaty  

nie dotyczy

Tryb odwoławczy  

nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Ujednolicenie i czytelność danych przekazywanych do wojewodów przez wójtów, burmistrzów, prezydentów miast

Etapy realizacji usługi  

- Wójt (burmistrz, prezydent miasta) przekazuje do wojewody przedmiotowe informacje, - Wojewoda weryfikuje dane, następnie przekazuje do Ministra właściwego do spraw administracji publicznej zbiorczego wniosku o zwrot

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • fundusz sołecki
 • wniosek
 • kwota bazowa
 • sołectwo
 • Zwrot z budżetu państwa części wydatków gmin wykonanych w ramach funduszu sołeckiego

  Ujednolicenie i czytelność danych przekazywanych wojewodzie przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta)