Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...

Wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Uzyskanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Organ właściwy do realizacji usługi  

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta

Kogo dotyczy  

Każdy ma prawo do otrzymania wypisu i wyrysu po uregulowaniu opłaty skarbowej przewidzianej przepisami.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za ew. pełnomocnictwo
 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Czas realizacji  

14 dni – zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr. 112, poz. 1198 z późn. zm.)

Opłaty  

O wysokości opłat za wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego stanowi część 1, punkt 51 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy - brak procedury odwoławczej

Rezultat realizacji usługi  

WYPIS I WYRYS

Etapy realizacji usługi  

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta dokonuje oceny formalnej i merytorycznej wniosku. W przypadku braków formalnych lub nieuiszczenia opłaty skarbowej organ właściwy informuje wnioskodawcę o konieczności usunięcia braków wniosku lub konieczności uregulowania opłaty skarbowej. Informacja ta może zawierać wskazany termin, po którego naruszeniu wypis i wyrys nie zostaną wydane.

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Wypis Wyrys Wypis i wyrys
  Podobne usługi  

  Wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

  Uzyskanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego