Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...

Wykreślenie z rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych

Wykreślenie z rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach wyznaczony rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

Kogo dotyczy  

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług w zakresie: a) wymiany pomiędzy walutami wirtualnymi i środkami płatniczymi, b) wymiany pomiędzy walutami wirtualnymi, c) pośrednictwa w wymianach, o których mowa powyżej, d) prowadzenia rachunków zapewniających osobom uprawnionym możliwość korzystania z jednostek walut wirtualnych, w tym przeprowadzania transakcji ich wymiany.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Wniosek o wykreślenie z rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych.
Czas realizacji  

14 dni od dnia, kiedy decyzja o wykreśleniu stanie się ostateczna.

Opłaty  

Nie dotyczy.

Tryb odwoławczy  

Od decyzji o wykreśleniu z rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych można złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek składa się w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach.

Rezultat realizacji usługi  

Wykreślenie z rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku o wykreślenie z rejestru 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji o wykreśleniu z rejestru oraz zamieszczenie w rejestrze informacji o zakończeniu działalności

Poziom dostępności usługi   Interakcja jednokierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   ● Działalność regulowana ● Waluta wirtualna ● Pranie pieniędzy oraz finansowanie terroryzmu

  Wykreślenie z rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych

  Wykreślenie z rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych.