Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...

Ustanowienie pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (UPL-1)

Brak konieczności osobistego podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Organ właściwy do realizacji usługi  

Organ podatkowy właściwy w sprawach ewidencji podatników i płatników.

Kogo dotyczy  

Z usługi może korzystać podatnik, płatnik, inkasent lub podmiot zagraniczny

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Nie dotyczy
Czas realizacji  

Niezwłocznie

Opłaty  

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Powstanie obowiązku podatkowego

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku o odwołanie 2. Odwołanie pełnomocnika

Poziom dostępności usługi   Interakcja jednokierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • Pełnomocnictwo
 • e-Deklaracje
 • UPL-1
 • Ustanowienie pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (UPL-1)

  Brak konieczności osobistego podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej