Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...

Ustalenie numeru porządkowego budynku

Ustalenie numeru porządkowego budynku

Organ właściwy do realizacji usługi  

Wójt (burmistrz, prezydent miasta)

Kogo dotyczy  

Wnioskodawca zainteresowany ustaleniem numeru porządkowego budynku

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Jeżeli wniosek dotyczy więcej niż jednego budynku lub sytuacja w terenie nie wskazuje jednoznacznie, któremu budynkowi ma zostać ustalony numer porządkowy – do wniosku należy dołączyć mapę lub szkic z ich lokalizacją i oznaczeniem.
  • Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
Czas realizacji  

Niezwłocznie

Opłaty  

Brak opłaty

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Nadanie numeru porządkowego budynku

Etapy realizacji usługi  

1) Złożenie wniosku 2) Nadanie numeru porządkowego budynku

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania   Podpis kwalifikowany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe  
  • numer porządkowy budynku
  • nadanie numeru budynku
  • Ustalenie numeru porządkowego budynku

    Ustalenie numeru porządkowego budynku